Górnictwo

Firma ENERGOMETAL S.A. od początku swojej działalności jest bardzo silnie związana z branżą górniczą. Dotychczas świadczyła swoje usługi górnicze oraz dostawy materiałów dla większości kluczowych Spółek górniczych: LW Bogdanka, KHW S.A., TAURON Wydobycie, JSW S.A. oraz KW S.A. 

Pozytywne referencje pozyskane przez lata działalności świadczą o najwyższej jakości dostarczanych towarów oraz świadczonych usług.